Därför är din hantverkare i Stockholm så trevlig

Hantverkare i Stockholm är måna om att ge både kunder och kollegor ett gott intryck. Trevlighet är bra för affärerna, enligt många hantverkares erfarenhet.

Har du tänkt på att hantverkare i Stockholm ofta är riktigt trevliga? Många gånger handlar det såklart om en genuint trevlig personlighet, men det finns faktiskt konkreta anledningar till varför hantverkare tänker på hur de tar sig fram socialt. Det är nämligen bra för affärerna.

Att bygga upp ett starkt nätverk inom hela hantverkarbranschen kan vara avgörande för att få fler uppdrag, oavsett vilken typ av hantverk det handlar om. För hantverkare är det viktigt att ge ett bra intryck till både kunder och andra hantverkare. Ofta förmedlas uppdrag genom att hantverkare rekommenderar kollegor till sina kunder. Självklart har en trevlig kollega större chans att bli rekommenderad till en kund.

Hitta hantverkare på mässor och på Instagram

Hantverkare deltar ofta i olika events och mässor inom sina respektive branscher. Här knyts kontakter både med kunder, leverantörer och andra hantverkare. Det är också en möjlighet till kompetensutveckling, genom att ta del av andra aktörers erfarenheter och kunskaper. Du som letar efter en bra hantverkare till ditt nästa byggprojekt kan alltså hålla utkik efter den här typen av tillställningar. Här kommer en stor mängd hantverkare visa upp sig från sina bästa sidor.

Sociala medier är ett annat verktyg som är bra att använda när man ska hitta en hantverkare. Det är vanligt att hantverksfirmor såväl som enskilda hantverkare använder sociala medier och andra kanaler på internet för att marknadsföra sina tjänster. Aktivitet på Instagram och Facebook ger möjlighet att visa upp bilder från tidigare arbete, få positiv exponering och därigenom fler uppdrag.

Kontakta en hantverkare genom denna hemsida: hantverkarestockholm.biz