Är du osäker på din arvsrätt?

Vikten av att förstå och hantera arvsrätt kan inte underskattas, eftersom det kan leda till konflikter inom familjen. Ett testamente ger inte en heltäckande bestämning av vem som har rätt till vad, då det även finns andra lagar som spelar in.

Den svenska arvsrätten har en lång historia och dess rötter sträcker sig tillbaka till medeltiden. Vissa bestämmelser som fastställdes då gäller fortfarande idag. Genom dessa lagar och regler fastställs vem som ärvs av vad, oavsett om det finns ett testamente eller inte. Efter att en närstående har avlidit kan starka känslor uppstå, vilket i sin tur kan leda till konflikter. Det handlar oftast inte om girighet, utan snarare om hur olika tillgångar värderas av olika familjemedlemmar. För att undvika splittring inom familjen kan det vara till stor hjälp att känna till de tydliga lagtexterna som reglerar ärvdabalken. Genom att ha denna kunskap kan ärendet hanteras objektivt och korrekt även när man befinner sig i en tid av sorg.

Bristande kunskap om arvsrätt kan enkelt leda till onödiga konflikter.

Vilken betydelse har det om du har bott länge tillsammans med någon som sambo? Vad har du för rättigheter som halvsyskon? Vad innebär besittningsrätt? Måste du betala arvsskatt? Alla dessa frågor berör arvsrätt. Det finns flera fördelar med att ta kontakt med en advokatfirma för att få en klar bild av vad som faktiskt gäller. Genom att göra detta kan konflikter och splittring inom familjer undvikas, särskilt när man redan befinner sig i en svår tid av sorg. Eliminera argument baserade på känslor, ta reda på vad som är korrekt och undvik att hamna i osämja. Låt inte bristande kunskap förvärra situationen.

Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: www.arvsrätt.nu