Hantering av dolda fel i hus

Det spelar ingen roll hur duktig man är på att kontrollera ett hus innan ett köp, eller att ta hjälp av en besiktningsman, det kan ändå finnas dolda fel.

Kanske kan det kännas som att det är onödigt att ta hjälp av en besiktningsman, när det är dags att köpa ett nytt hus, gård eller fritidshus. Men i det stora hela är det en mycket låg kostnad emot vad det skulle kosta att åtgärda dolda fel som kan hittas vid en besiktning. Det är då som det går att få besked på hur det ser ut inuti väggar, golv och tak, med mera.

Men trots att det finns en besiktningsman så kan det ändå finnas sådant som inte ännu har blivit så pass illa att det går att märka. Det kan vara fel och brister som skett under en renovering eller nybyggnation. Som exempel kan det vara dåliga fuktspärrar, bristande ventilation eller något annat som inte följer branschens standard på hur något ska göras.

Ta hjälp med dolda fel i hus

När dolda fel upptäcks i ett hus så är det viktigt att åtgärda dem så fort som möjligt. Men det är viktigt att inte bara åtgärda felen utan att även anmäla upptäckten till försäkringsbolaget och eventuellt besiktningsmannen, så att allting går till på rätt sätt. I vissa fall kan det vara så att besiktningsmannen har brustit, men ofta är det något som ingen hade någon aning om.

Själva hanteringen av de dolda felen kan också gå till på olika sätt. Ibland är det de som orsakat bristerna, eller felen, som får ta på sig att åtgärda dem. Men det kan även vara så att det blir något som får ordnas av ett företag som har kunskap inom dolda fel, och hur de ska korrigeras.